สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง

Bannamthok - Huadong Schoolแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เป็นการเรียนการสอนแบบ On Hand หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคล

วันที่กิจกรรม : 2021-09-06

                    ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดลำปางและอำเภอแม่ทะ แพร่ระบาดมาใกล้ชุมชนเขตบริการของโรงเรียนเรามากขึ้นเรื่อยๆ ทางโรงเรียนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวได้
                     ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของโรคของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ขยายวงกว้างไปยิ่งขึ้นจึงขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เป็นการเรียนการสอน แบบ On Hand หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคล โดยให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านของตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564  ถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 รวมเวลา 5 วัน  และจะทำการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ที่โรงเรียนในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ตามปกติ

โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง

  • Bannamthok - Huadong School
    179 หมู่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
    โทรศัพท์: 097-9435494
    E-MAIL: namtokschool944@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง